Hue Factory

FOCOCEV VIETNAM JOINT STOCK COMPANY BRANCH – THUA THIEN HUE TAPIOCA STARCH FACTORY

Add: Thôn Đông An, Xã Phong An, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam